Naročilo ponudbe


  Vaše ime(obvezno)

  Vaš eMail (obvezno)

  Telefon


  Podatki o naročniku

  Naročnik (obvezno)

  Ulica in h.št.:

  Poštna št. in kraj:


  Podatki o stavbi

  EI za celotno stavboEI za del stavbe

  Identifikacijska številka stavbe:

  Identifikacijska številka dela stavbe (če gre za del):

  Leto izgradnje:

  Naslov stavbe (ulica, h.š., kraj):

  Katastrska občina:

  Parcelna številka:

  Ogrevana površina stavbe:

  Fotografija stavbe:


  Posredovana dokumentacija glede na vrsto stavbe

  Namen izdaje energetske izkaznice

  novogradnjanakup/prodajanajemjavna predstavitevdrugo

   

  Imamo gradbeno dovoljenje in projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja iz leta

  Imamo projekt izvedenih del

  Druge oblike posnetka obstoječega stanja stavbe (narejeni tlorisi s prikazom površin in namembnostjo,...)

  Podatki o dejanski porabi energije v stavbah so zbrani (računi za plin, elektriko, vročevod, glede na delilnike ipd)

  Izdelan je energetski pregled stavbe

   

  Dodatna pojasnila, pomembna za določitev energijskih kazalnikov stavbe