Naročilo ponudbe


Vaše ime(obvezno)

Vaš eMail (obvezno)

Telefon


Podatki o naročniku

Naročnik (obvezno)

Ulica in h.št.:

Poštna št. in kraj:


Podatki o stavbi

EI za celotno stavboEI za del stavbe

Identifikacijska številka stavbe:

Identifikacijska številka dela stavbe (če gre za del):

Leto izgradnje:

Naslov stavbe (ulica, h.š., kraj):

Katastrska občina:

Parcelna številka:

Ogrevana površina stavbe:

Fotografija stavbe:


Posredovana dokumentacija glede na vrsto stavbe

Namen izdaje energetske izkaznice

novogradnjanakup/prodajanajemjavna predstavitevdrugo

 

Imamo gradbeno dovoljenje in projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja iz leta

Imamo projekt izvedenih del

Druge oblike posnetka obstoječega stanja stavbe (narejeni tlorisi s prikazom površin in namembnostjo,...)

Podatki o dejanski porabi energije v stavbah so zbrani (računi za plin, elektriko, vročevod, glede na delilnike ipd)

Izdelan je energetski pregled stavbe

 

Dodatna pojasnila, pomembna za določitev energijskih kazalnikov stavbe